ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ | ۲۳:۱۲ ب.ظ
شرکتهای بیمه موظف به پرداخت ۲۷۵ میلیارد تومان به راهداری، ناجا و اورژانس شدند
براساس تبصره ده لایحه بودجه سال ۹۷ کشور شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ ۲۷۵ میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به حساب خزانه واریزکنند که این وجه در اختیـار سـازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار انتظامی فارس، براساس تبصره ده لایحه بودجه سال ۹۷ کشور شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ دوهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فـروش بیمـه (پرتفـوی) هـر یـک از شرکتها تعیین و به تصویب شورایعالی بیمه میرسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره ۵ قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.

وجوه واریزی در اختیـار سـازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار میگیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات مندرج در ردیف های مربوط به این دستگاه ها در جدول شماره ۷ قانون بودجه هزینه شود.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این تبصره است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این تبصـره بـه عنـوان هزینـه قابـل قبـول مالیاتی محسوب میشود.

همچنین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید