ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۹ ب.ظ
علاج واقعه قبل از وقوع
امیر کاشانی
این روزها که بحث فیلترینگ تلگرام و استفاده از پیام رسان های داخلی داغ است ، لازم دانستم فارغ از مباحث سیاسی از بعد حقوقی مطلبی را متذکر شوم که مانند اپراتورهای تلفن همراه ، خدای نکرده پیام رسان های داخلی مردم را دچار مزاحمت نکنند ،و آن عدم استفاده شرکت های تبلیغاتی از اطلاعات مخاطبین و یا فضای پیام رسان ها جهت ارسال پیام میباشد.

به نام خدا
علاج واقعه قبل از وقوع

این روزها که بحث فیلترینگ تلگرام و استفاده از پیام رسان های داخلی داغ است ، لازم دانستم فارغ از مباحث سیاسی از بعد حقوقی مطلبی را متذکر شوم که مانند اپراتورهای تلفن همراه ، خدای نکرده پیام رسان های داخلی مردم را دچار مزاحمت نکنند ،و آن عدم استفاده شرکت های تبلیغاتی از اطلاعات مخاطبین و یا فضای پیام رسان ها جهت ارسال پیام میباشد.
زیرا در طی چند سال گذشته به دلیل سودآوری این کار یا خود اپراتورها در هر ساعت اقدام به ارسال پیامک میکردند و یا با ارایه شماره تلفن های مشترکین ، شرکت های تبلیغاتی مبادرت به این امر می نمودند و قطع نمودن آن نیز بعضا مشکل ویا اینکه بعد از قطع شدن ، مدتی بعد مجدد این پیامک ها ارسال می گردید که لازمه اجتناب از این کار وجود قانون و آیین نامه اجرایی صریح و شفاف برای پیام رسان های داخلی می باشد که از ابتدای کار حقوق مخاطبین این شبکه ها حفظ و اعتماد عمومی مردم نیز دچار خدشه نگردد. شود.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید