ارتباط با ما
تبلیغات


بانک قوانین بایگانی - صفحه 2 از 2 - کافه حقوق
 • قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور
 • ماده واحده – به وزارت کشور اجازه داده می‌شود به منظور اداره امور روستاها، سازمانی به نام دهیاری با توجه به موقعیت محل با درخواست اهالی‌و به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در این روستاها تأسیس نماید. این سازمانها نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می‌گردند. ‌تأسیس ده یاریهای مذکور به هیچ وجه مانع اقدامات […]
 • ‌قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی
 • ‌ماده واحده – واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون‌محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ می‌باشند: ۱ – شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد. ۲ – بنیاد مستضعفان و جانبازان […]
 • قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵
 • بخش اول ـ تشکیلات ماده ۱ـ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم ( ۱۷۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران ، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده ، […]
 • قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب ۱۳۸۷/۷/۶
 • ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون شوراهای ذیل با حفظ اختیارات و وظایف و اعضاء آنها کمافی‌السابق براساس قوانین ذی‌ربط قبلی تشکیل و اداره می‌شوند: ۱- شورای عالی علوم‚ تحقیقات و فناوری. ۲- شورای عالی آموزش و پرورش. ۳- شورای عالی فضائی. ۴- شورای عالی فناوری اطلاعات. ۵- شورای انرژی اتمی. ۶- شورای عالی […]
 • قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکتها و مؤسسات تابعه وزارتخانه‌ها مصوب ۱۳۶۶/۹/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی
 •   ماده واحده – بموجب این قانون‚ تصویب و یا انجام هر گونه تغییر و اصلاح در اساسنامه مؤسسات و شرکتهای تابعه وزارتخانه‌ها که طبق‌ مجوزهای قانونی ایجاد شده یا میشوند‚ با کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی در هر مورد بنا به پیشنهاد وزارت ذیربط و تأیید سازمان امور اداری و‌استخدامی بر عهده هیأت […]
 • قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی
 • ‌فصل اول – تعاریف ‌ماده ۱ – عناصر تقسیمات کشوری عبارتند از: روستا‚ دهستان‚ شهر‚ بخش‚ شهرستان و استان. ‌ماده ۲ – روستا واحد مبداء تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط زیستی (‌وضع طبیعی‚ اجتماعی‚ فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده که با‌حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل که حداقل تعداد ۲۰ خانوار […]
 • قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰/۷/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی
 • ماده ۱ -(اصلاحی ۱۵/۰۷/۱۳۹۳) بمنظور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سازمانی بنام سازمان «بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود زیر نظر رئیس قوه قضائیه و با اختیارات و وظائف مندرج در این […]
 • لایحه قانونی راجع بمنع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری (مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲)
 • ماده اول – از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر: ۱ – نخست‌وزیر – وزیران – معاونین و نمایندگان مجلسین ۲ – سفرا – استانداران – فرمانداران کل – شهرداران- و نمایندگان انجمن شهر. ۳ – کارمندان و صاحبمنصبان کشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاههای وابسته بآنها. ۴ – کارکنان هر سازمان یا بنگاه […]
« برگه‌ی پیش
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید