ارتباط با ما
تبلیغات


کتابخانه بایگانی - صفحه 2 از 12 - کافه حقوق
 • معرقی کتاب:
  روش تحقیق در علم حقوقی (نحوه نگارش پایان نامه)
 • هرچه روش تحقیق صحیح­ تر و دقیق­ تر باشد، پیشرفت علم نیز سریع­تر خواهد بود. لذا، مشخص است که یادگیری روش تحقیق امری ضروری و اجتناب­ ناپذیر است، به خصوص برای محققان مبتدی که می­ خواهند به انجام پژوهش روی بیاورند. در این نوشتار، مخاطب ما دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حقوق است که جهت فراغت از تحصیل ضرورتاً بایستی طرحی پژوهشی را به عنوان پایان­ نامه یا رساله تحویل نمایند.
 • معرفی کتاب :
  مقررات گذاری بانکی
 • چارچوب قانونی و اجرایی که باید ناظر بـر فعالیـت بخـش هـا ی دولتـی و خصوصـی و روابـط فیمابین آنها باشد و همچنین بسترسازی مناسب برای انجام فعالیتهای بخش خصوصی و نیـل بـه اهداف خصوصیسازی و آزادسازی و ایجاد رقابت مؤثر در بـازار مـ یتوانـد توسـط نهـاد حقـوقی تنظیم مقررات تدوین و اجرایی گردد
 • معرفی کتاب
  کتابی برای آشنایی با فلسفه حقوق مالکیت فکری
 • آفریده های فکری امروزه نقش بسیار بزرگی را در عرصه اقتصاد و تجارت جهانی بازی می کنند و سهم قابل توجهی از درآمد ناخالص ملی کشورهای پیشرفته را تشکیل می دهند لذا از اقتصاد دانش محور سخن به میان می آید. موضوع بحث کتاب جاری راجع به مالکیت فکری به معنای اخص است؛ یعنی مواردی که مشتمل بر آفریره فکری یا غیر مادی مستقلی است که شخصی خاص دارای حقوق انحصاری نسبت به آن است.
 • معرفی کتاب حقوقی:
  کتاب «تحلیل و ارزیابی سیاست جنایی ایران در حوزه ضبط و مصادره اموال»
 • امروزه یکی از مقوله‌هایی که در قانون پیش بینی شده است و مالکیت افراد را مورد تعرض قرار داده است واژه ضبط و مصادره اموال می‌باشد که حقوقدانان تعاریف متعددی از این مقوله ارائه نموده‌اند و اختلاف نظر بسیاری وجود دارد، اما می‌توان بیان داشت ضبط به معنای گرفتن، نگهداشتن و بازداشت تعبیر شده که از نظر اصطلاح حقوقی، ضبط عبارت است از توقیف مال موجود کشف شده حاصل از جرم کسی به طور موقت و بدون حق برداشت که می‌تواند موقت یا دائم باشد که در ضبط موقت امید بازگشت وجود دارد. لکن ضبط دائم همراه است با سلب مالکیت از مالک.
 • معرفی کتاب حقوقی:
  کتاب «بررسی موضوعی و حکمی اعانه ی بر حرام در فقه و قراردادها»
 • یکی از مهمترین مسائلی که در عرصه فقه قراردادها مطرح است، اعانه بر حرام می‌باشد. در حقوق اسلامی،‌ اهمیت مسأله یاد شده به اندازه‌ای است که دانشیان فقه را بر آن داشته است تا مباحث جامع، استدلالی و دقیقی را پیرامون تبیین موضوع، حکم و مصادیق اعانه بر حرام در فقه قراردادها مطرح نمایند.
 • معرفی کتاب:
  کتاب «مقدمه ای بر مطالعه تطبیقی حکومت»
 • تحلیل حکومت در چارچوب مشروطه گرائی، امّا خارج از بستر دموکراتیک فرایندی ناتمام و جز انسداد در مسیر اندیشه ورزی حوزه دولت پژوهی حاصلی نخواهد داشت. تأکید صِرف بر اصول و ارزش­های مشروطه­ گرائی، ما را از دست­یابی به تحلیلی جامع درباره تمام حکومت­های موجود در جهان باز می­ دارد. تشخیص عناصر قدرت و تحلیل نوع رابطه بین عناصر، اولویت نخست پژوهش در مطالعه تطبیقی حکومت خواهدبود. ویسنده­ این کتاب تلاش دارد، عوامل موثر در شکل گیری قدرت در هر حکومت را معرفی نماید، اگرچه اشاره­ ای مختصر به مفاهیم و اصول مشروطه­ گرائی نیز دارد.
 • معرفی کتاب:
  کتاب «حقوق نفت و گاز» اثر دکتر شیرودی
 • مسائل نفت از جهت اکتشاف و تولید، سرمایه گذاری، انتقال فناوری، حمل و نقل، تجارت، مصرف و تبعات زیست محیطی و امثال آن، تنها جنبه داخلی ندارند که بتوان با اقدامات ملی آن را تحت نظم قرار داد و اکثر مسائل و روابط مرتبط با نفت دارای تبعات بین المللی است که برخورد با آن مسائل و تنظیم روابط آن مستلزم یک نظم بین المللی است. این کتاب به برخی از این مسائل می پردازد.
 • معرفی کتاب حقوقی:
  کتاب «حقوق رقابت و قرارداد مجوز بهره‌برداری»
 • یکی از نتایج آزادیهای فردی تأمین مصالح عمومی از طریق رقابت است. اهمیت این اصل در نظام اقتصاد سرمایه داری به حدی استکه این نظام را اقتصاد رقابتی نیز می‌نامند. همه مکاتب اقتصادی اتفاق نظر دارند رقابت عنصری محوری و اساسی شمرده می‌شود. به بیانی ساده اقتصاددانان همان که ما عدالت می‌شماریم، رقابت می‌نامند و عنوان کارایی تخصیصی که هم‌اکنون در بسیاری از حوزههای حقوق چون توزیع خسارت در مسئولیت مدنی رواج یافته تبلوری از آن می‌دانند.
 • معرفی کتاب:
  معرفی کتاب «زمینه ها، ابعاد و آثار حقوق شهروندی»
 • حقوق شهروندی در واقع حد وسط حقوق دولت و حقوق آحاد جامعه تلقی می گردد.به عبارت دیگر حقوق شهروندی میان تکالیف و حقوق انسان به مثابه موجودی ذی شعور که بنا دارد با همگنان خود در جامعه ای صلح آمیز زندگی کند و اخلاق و عقل و وجدان خود را در پرتو درکی که از ارزش های حیات مشترک بشری دارد، در یک فضای تعاملی ارتقا بخشید.
 • معرفی کتاب:
  کتاب «حقوق گمرکی» اثر عبدالله احمدی
 • امتیاز و توانایی قانونی را که حقوق هر جامعه منظم برای اعضای خود به وجود می آورد، حق یا حقوق فردی نام دارد که من جمله آن ها میتوان به حق حیات یا حق مالکیت نسبت به کالای قبض انبار شده در گمرک اشاره داشت.
 • معرفی کتاب:
  کتاب «فقه نفت و گاز» اثر دکتر ابراهیم موسی زاده
 • از آنجا که هدف درس «فقه استدلالی نفت و گاز» در دوره­ های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی رشته­ های «حقوق نفت و گاز»، «حقوق انرژی» و «قراردادهای نفت و گاز» آشنائی با نظرات و آراء فقهی مربوط به مالکیت و نحوه استفاده از معادن زیرزمینی نفت و گاز می­ باشد، در کتاب حاضر با هدف آشنایی با نحوه تملّک و معامله نفت و گاز در قالب فقه­ الاموال و فقه­ العقود و نیز به منظور تعیین ماهیت مالکیت نفت و گاز و قواعد حاکم بر بهره­ برداری و استفاده و تصرف آن­ها، مباحث مربوط به احیاء موات، مشترکات و انفال نگاشته و تقدیم خوانندگان محترم شده است.
 • معرفی گرایش های ارشد رشته حقوق:
  معرفی رشته حقوق تجارت بین‌الملل
 • حقوق تجارت بین‌الملل را می‌توان مجموعه‌ای از اصول، قواعد و رویه تجاری حاکم بر مبادلات تجاری میان اشخاص (حقیقی و حقوقی) دانست که از خصیصه فرامرزی برخوردار است، یعنی دارای عنصری خارجی است.
 • معرفی کتاب حقوقی:
  کتاب «اقلیت، بود حقوقی و بهبود سیاسی»
 • حقوق اقلیت مسأله‌ای نیست که حقوق بین‌الملل به‌صورت عام و حقوق بشر به‌طور خاص به‌سادگی از کنار آن بگذرد؛ علی‌الخصوص که به علت بی‌‌اعتناییها و مخالفتهای مختلف با این مقوله، مشکلات زیادی در مسیر تحقق صلح و امنیت داخلی، منطقه‌ای و جهانی به وجود آمده است. «اسم کتاب» تلاشی است برای تبیین مفهوم اقلیت و بازخوانی مبانی ماهوی آن.
 • معرفی کتاب حقوقی:
  کتاب اعتراض ثالث به ضبط و مصادره اموال
 • ین کتاب محتوی سه فصل می‌باشد. فصل اول کتاب در رابطه با مرجع اعتراض توضیحاتی ارائه داده است که این توضیحات عبارت است از (مرجع رسیدگی به اعتراض، تجدیدنظرخواهی اشخاص ثالث نسبت به اموال ضبط‌شده در پرونده‌های موادمخدر، مرجع رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در خصوص ضبط خودروی حامل مواد مخدر).
 • معرفی کتاب حقوقی:
  کتاب «مباحثی تحقیقی در حقوق بین االملل اقتصادی»
 • علیرغم نظر و نگاه انسان دوستانه در جهت ارتقای توسعه صنعتی و اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه و همکاری مربوطه بایستی توجه داشت که انجام همه امور در راستای حفظ صلح و امنیت جهانی مستقر می‌گردد. در این راستا شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌تواند جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی برعلیه کشورهای متخلف، با الهام از ماده ۴۱ منشور ملل متحد به اقداماتی مبادرت ورزد که متضمن توقف تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات ریلی، دریایی، هوایی، پستی، مخابراتی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد که مجموعاً تحت عنوان جنگ اقتصادی از آن نام‌برده می‌شود.
برگه‌ی بعد » « برگه‌ی پیش
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید