ارتباط با ما
تبلیغات


آئین نامه ی داخلی مجلس بایگانی - کافه حقوق
  • همزمان با تایید اعتبارنامه ی نمایندگان مجلس شورای اسلامی
    نگاهی به تاریخچه و فرآیند حقوقی تایید اعتبارنامه ی نمایندگان
  • بر اساس آیین نامه داخلی مجلس بعد از تشکیل جلسه افتتاحیه و انجام مراسم تحلیف، از سوی هیات رئیسه، نمایندگان به پانزده شعبه تقسیم میشوند. از جمله وظایف این شعب، بررسی اعتبار نامه های ارجاعی از سوی هیات رئیسه موقت است. بر اساس ماده ۶۵ آیین نامه داخلی مجلس، شعب مدارکی را که در شورای نگهبان بررسی نگردیده یا بعد از اعمال نظارت شورای نگهبان به دست آمده است، بررسی و نسبت به آن اعمال نظر میکنند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید