ارتباط با ما
تبلیغات


آراء بایگانی - کافه حقوق
  • تجدیدنظرخواهی از آراء در دیوان عالی کشور
  • تجدیدنظر در لغت به معنای «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن و آن را مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده و مفهوم اصطلاحی تجدید نظر نیز از معنی لغوی آن دور نیست. در حقیقت تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید