ارتباط با ما
تبلیغات


آراي قطعي بایگانی - کافه حقوق
  • مراحل اجرای آرای قطعی
  • از زمانی که یک اختلاف به وجود می آید تا زمانی که توسط دادگاه این اختلاف حل و فصل می شود، مراحل مختلفی باید سپری شود. اولین مرحله از زمانی که اختلاف به وجود می آید شروع می شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواستدر دادگاه به نظام قضایی واگذار می شود، ادامه داد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید