ارتباط با ما
تبلیغات


آرای قضایی در زمینه ورشکستگی بایگانی - کافه حقوق
  • اجرای آرای قضایی در زمینه ورشکستگی
  • آرای قضایی بعد از صدور از سوی محاکم و دادسراها، برای اجرا به اداره‌های اجرای رأی ارسال می‌شوند؛ آرای ورشکستگی هم از این قاعده مستثنی نیست و بعد از رسیدگی به پرونده‌هایی با موضوع ورشکستگی و صدور رای از سوی قاضی، به اداره امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه ارسال می‌شود.  
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید