ارتباط با ما
تبلیغات


آرای قضایی بایگانی - کافه حقوق
  • اجرای آرای قضایی در زمینه ورشکستگی
  • آرای قضایی بعد از صدور از سوی محاکم و دادسراها، برای اجرا به اداره‌های اجرای رأی ارسال می‌شوند؛ آرای ورشکستگی هم از این قاعده مستثنی نیست و بعد از رسیدگی به پرونده‌هایی با موضوع ورشکستگی و صدور رای از سوی قاضی، به اداره امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه ارسال می‌شود.  
  • تشریح دستاوردهای پژوهشگاه قوه قضائیه/مطابق تحلیل‌ها میزان اطاله دادرسی نسبت به دیگر کشورها نامطلوب‌ نیست/ انتشار ۲۷ جلد مجموعه آرای قضایی
  • پورسید گفت: در مطالعه آمارها و تحلیل به این نکته رسیده‌ایم که مثلا در رابطه با میزان اطاله دادرسی در دستگاه قضا وضعیت آمار ما نسبت به دیگر کشورها نامطلوب نیست و آن چنان که به نظر می‌رسد جایگاه بدی نداریم.
  • به مناسبت دهه ی تکریم مساجد؛
    معرفی کتاب مسجد در نظم حقوق کنونی/ اثری از کیوان صداقتی
  • این اثر دربرگیرنده فرامین، اسناد، قوانین، مقررات، آرای قضایی، نظریات، دکترین و برخی استفتائات در حوزه حقوق مسجد تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۲ بوده و کمتر مسأله ای از نظر به دور مانده است. همچنین در هنگام تدوین و گردآوری قوانین و مقررات مربوطه، ضمن توجه کامل به موارد نسخ صریح یا ضمنی، ذیل موادی که نیازمند توضیح و تفسیر بوده اند، اقدام به نگارش حاشیه شده است تا به درک و فهم مخاطب از قوانین و مقررات مربوطه کمک دوچندانی کند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید