ارتباط با ما
تبلیغات


آزادی بیان و عقیده بایگانی - کافه حقوق
  • پاسخی به اظهارات کامفیروزی در دیدار با رهبر انقلاب با دانشجویان
  • برای درک ساختار و نظام حاکم بر کشور ایران لازم است به جامعه و علی الخصوص دانشجویان، تفاوت ساختاری بین نظامی که ما برای کشورمان برگزیدیم با نظامات دنیامحور حاکم بر غرب شناسانده شود. ملت ما استقلال، آزادی، برابری و عدالت را می خواهد و نه تنها همواره در پی تحقق آن بوده است بلکه اساس تشکیل نظام اسلامی نیز همین مفاهیم والای اسلامی انسانی بوده اند. اما استقلال، آزادی، برابری و عدالت را چه کسی باید برای ما معنا و تفسیر نماید؟
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید