ارتباط با ما
تبلیغات


آزادی های اجتماعی بایگانی - کافه حقوق
  • نقض حقوق و آزادی‌های اجتماعی و مدنی در آمریکا
  • عدم دسترسی مجروحان جنگی آمریکایی به خدمات درمانی و روی آوردن به مواد مخدر جهت کاهش درد، به معضلی در آمریکا تبدیل شده است. دیده بان حقوق بشر اعلام کرد وزارت امور بازنشستگان نظامی باید موانع دسترسی به درمان مواد مخدر برای مجروحان جنگی در حال حذف از اجتماع را رفع کند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید