ارتباط با ما
تبلیغات


آزادی های عمومی بایگانی - کافه حقوق
 • ‎‎‎‎‎سلسله گزارش های بازخوانی اصول قانون اساسی:
  اصل سیزدهم و محدوده آزادی اقلیت های دینی
 • در ادامه سلسله گزارش های باخوانی اصول قانون اساسی این هفته نوبت به اصل ۱۳ قانون اساسی رسیده است. در گزاش های پیشین با بررسی اصول ۱ تا ۱۲ قانون اساسی به پاره ای از مبانی نظام جمهوری اسلامی نظیر شکل حکومت، اهداف و چشم اندازها، وظایف نظام جمهوری اسلامی، ولایت و رهبری جامعه، اداره امور به اتکا آراء عمومی و شوراها اشاره گردید. در این گزارش ذیل بازخوانی اصل ۱۳ قانون اساسی، یکی دیگر از مبانی نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
 • یادداشت اختصاصی کافه حقوق:
  حقوق عمومی مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • حقوق مردم ، از مباحث محوری نظام های سیاسی است که در قانون اساسی نظام های سیاسی بر آن تاکید میشود و کشورهای مختلف جهان می کوشند آن را سر لوحه قانون اساسی و درخشان ترین فصل آن قرار دهند.
 • ‎‎‎‎‎سلسله گزارش های بازخوانی اصول قانون اساسی:
  اصل نهم قانون اساسی تبلور شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»
 • در ادامه سلسله گزارش های باخوانی اصول قانون اساسی این هفته نوبت به اصل ۹ قانون اساسی رسیده است. در گزاش های پیشین با بررسی اصول ۱ تا ۸ قانون اساسی به پاره ای از مبانی نظام جمهوری اسلامی نظیر شکل حکومت، اهداف و چشم اندازها، وظایف نظام جمهوری اسلامی، ولایت و رهبری جامعه، اداره امور به اتکا آراء عمومی و شوراها اشاره گردید. در این گزارش ذیل بازخوانی اصل ۹ قانون اساسی، یکی دیگر از مبانی نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید