ارتباط با ما
تبلیغات


آزمایشگاه ژنتیك بایگانی - کافه حقوق
  • مشکل اساسی پزشکی قانونی چیست؟
  • شجاعی در دیدار با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه، سختی و صعوبت نوع کار و نامتعادل بودن حقوق‌ها در کشور را دو مشکل اساسی پزشکی قانونی عنوان کرد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید