ارتباط با ما
تبلیغات


آسیب شناسی بایگانی - کافه حقوق
  • روش‌شناسی تفسیر حقوقی قرآن - بخش دوم و پایانی
    آسیب شناسی تفسیر حقوقی قرآن کریم
  • تفسیر حقوقی قرآن یکی از گرایش‌های تفسیر علمی قرآن می باشد. این گونه از تفسیر مستلزم روششناسی است که محور اصلی مجموعه به هم پیوسته موضوعات حقوقی ـ قرآنی به شمار می آید.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید