ارتباط با ما
تبلیغات


آلودگی هوای تهران بایگانی - کافه حقوق
  • گزارشی از قوانین مربوط به جلوگیری از آلودگی هوا:
    مشکل آلودگی از کجاست؟ نبود قانون یا ضعف اجرایی
  • بحث ضرورت حفاظت از محیط زیست به طور کلی در اصل ۵۰ قانون اساسی همچنین در فتاوای برخی مراجع تقلید بیان گردیده است اما تدوین قانونی برای اجرایی ساخت این ضرورت تا سال ۱۳۷۴ به تاخیر افتاد تا اینکه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۴با تصویب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، اولین قانون مدون در حوزه مبارزه با آلودگی هوا را تصویب نمود. در ادامه به قوانین موجود در این زمینه خواهیم پرداخت.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید