ارتباط با ما
تبلیغات


آلودگی کلان شهرها بایگانی - کافه حقوق
  • در مصاحبه اختصاصی با کافه حقوق مطرح شد:
    لایحه هوای پاک درمان درد نیست؛ دولت به دنبال بهانه تراشی است
  • لایحه هوای پاک نیز فی نفسه امر مفیدی است، اما اینکه عنوان شود مشکل اصلی در بحث مبارزه با آلودگی هوا نقص قانون است، حرف درستی نیست. چرا که دولت حتی به الزامات قانونی فعلی برای جلوگیری از آلودگی هوا چندان توجهی ندارد، چه رسد به اینکه الزامات قانونی جدیدی برای این امر وضع گردد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید