ارتباط با ما
تبلیغات


آموزش ویژه ی قضات بایگانی - کافه حقوق
  • معاون منابع انسانی قوه قضاییه خبر داد
    آموزش ویژه برای قضات پرونده‌های خاص
  • معاون منابع انسانی قوه قضاییه با اشاره به ایجاد دادسراهای ویژه برای برخی موضوعات و پرونده‌ها گفت: قضات پرونده‌های خاص آموزش ویژه می‌بینند که جزئی از آموزش‌های ضمن خدمت است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید