ارتباط با ما
تبلیغات


آگاهی حقوقی بایگانی - کافه حقوق
  • معرفی کتاب؛
    حقوق بشردوستانه در اسلام و حقوق بین الملل اثری از دکتر سیدفضل الله موسوی
  • این کتاب همزمان دارای محتوای ترجمه ای و تالیفی است که شامل دو فصل ، یک مقدمه و یک پیوست است . فصل اول کتاب ترجمه از مبحث «حقوق بین الملل بشر دوستانه »از کتاب خانم « الینا کاچورد فسکا » استاد شهیر حقوق بین الملل تحت عنوان « حقوق بین الملل عمومی » می باشد .
  • رئیس کل دادگستری استان فارس تاکید کرد
    افزایش آگاهی‌های قضایی و شناخت مسئولیت های حقوقی مردم
  • القاصی با اشاره به اینکه مراجعان به دستگاه قضایی این مجموعه را ملجاء و پناهگاه خود دانسته و برای احقاق حقوق خود مراجعه می کنند گفت: مردم با وسیع تر کردن آگاهی های قضایی و شناخت مسئولیت های حقوقی خود از شکل گیری پرونده‌های متعدد در دستگاه قضایی پیشگیری نمایند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید