ارتباط با ما
تبلیغات


آیات قرآن بایگانی - کافه حقوق
  • معرفی کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» تالیف مقام معظم رهبری
  • نخست آنکه معارف و دستگاه فکری اسلامی از تجرد و ذهنیت محض خارج گشته و -همچون همه مکاتب اجتماعی- ناظر به تکالیف عملی و به‌ویژه زندگی اجتماعی باشد و هر یک از مباحث نظری، از این دیدگاه که چه طرحی برای زندگی انسان و چه هدفی برای بودن او و چه راهی برای رسیدن به این هدف ارائه می‌دهد، موردبررسی و تأمل و تحقیق قرار گیرد. مسائل فکری اسلام به‌عنوان اجزای یک واحد، موردمطالعه قرار گیرد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید