ارتباط با ما
تبلیغات


آیت الله سیستانی بایگانی - کافه حقوق
  • احکام ازدواج موقت از نگاه آیت الله سیستانی
  • آیا صیغه عقد موقت را مى توان به فارسى خواند ؟ اگر بتوانند به احتیاط واجب باید عربى بخوانند و اگر نتوانند به زبانهاى دیگر اشکال ندارد مثلاً پس از تعیین دقیق مهر و زن به مرد بگوید خود را به ازدواج تو درمدت یادشده معلوم به مهر یه یاد شده معلوم در میآورم ومدر […]
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید