ارتباط با ما
تبلیغات


آیت الله هاشمی بایگانی - کافه حقوق
  • نگاهی قضائی-حقوقی به دیدار فائزه هاشمی با محکوم بهائی
  • رهبر انقلاب: جمیع افراد فرقه ضاله بهائی محکوم به کفر و نجاست هستند و از غذا و سایر چیزهایی که با رطوبت مسری در تماس با آنها بوده است باید اجتناب کرد و بر مومنین واجب است که با حیله و فسادگری این فرقه گمراه مقابله کنند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید