ارتباط با ما
تبلیغات


آینده پژوهی قضائی بایگانی - کافه حقوق
  • معاونت راهبردی قوه قضائیه با همکاری دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:
    جشنواره ملی «آینده پژوهی و آینده نگاری قضائی در چشم انداز ۱۴۰۴»
  • معاونت راهبردی قوه قضائیه در راستای گفتمان سازی رویکرد آینده پژوهی قضائی و شناسایی و رصد تحولات و پدیده های نوظهور قضائی آینده، با همکاری دانشگاه شهید بهشتی، جشنواره ملی فراخوان مقالات«آینده پژوهی و آینده نگاری قضائی در چشم انداز ۱۴۰۴» را بر گزار می نماید.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید