ارتباط با ما
تبلیغات


آیین‌نامه میانجیگری بایگانی - کافه حقوق
  • سخنرانی دکتر حسن نیاز پور عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی در دانشگاه تربیت مدرس:
    آیین‌نامه میانجیگری بستری برای فیصله دادن اختلافات کیفری با رویکرد ترمیمی
  • دکتر امیر حسن نیاز پور عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در «پیش همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی و پیش‌گیری از جرم» به تشریح آیین‌نامه میانجیگری، نقاط قوت و ضعف آن پرداختند که ما آن را در کافه حقوق انعکاس می‌دهیم.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید