ارتباط با ما
تبلیغات


آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح بایگانی - کافه حقوق
  • حذف نظام دادسرایی اشتباه بود
  • معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان اینکه با تصویب و اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید نظام قضایی ما به وضعیت پیشین، باز می گردد، گفت: ضرورت تدوین این قانون خلائی بود که با تغییر در نظام دادسرایی ایجاد شده بود.
  • ۱۰۰ روز تا اجرای قانون جدید دادرسی جرائم نیروهای مسلح
  • قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی، به تایید نهایی شورای نگهبان رسیده و همزمان با قانون آیین دادرسی کیفری، از تیر ماه سال ۹۴ اجرایی می شود.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید