ارتباط با ما
تبلیغات


آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب بایگانی - کافه حقوق
  • آیاهزینه دادرسی دعاوی مهریه و املاک افزایش می‌یابد؟
  • خواهان دعاوی حقوقی در هنگام تقدیم دادخواست به دادگاه باید علاوه بر تعیین خواسته خود در دعوا، بهای خواسته خود را نیز مشخص کند. اگرچه الزامی به تعیین بهای خواسته در دعاوی غیرمالی وجود ندارد اما تعیین بهای خواسته در دعاوی مالی الزامی است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید