ارتباط با ما
تبلیغات


آیین دادرسی فراملی بایگانی - کافه حقوق
  • معرفی کتاب
    آیین دادرسی مدنی فراملی
  • کتاب اصو ل آیین دادرسی مدنی فراملی که با همکاری آقای دکتر مجید غمامی و دکتر حسن محسنی تهیه شده است متشکل از یک مقدمه انتقادی و مطالعۀ تطبیقی اصول و نیز ترجمه متن و شرح قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی است که به نازگی توسط شرکت سهامی انتشار به چاپ رسیده است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید