ارتباط با ما
تبلیغات


آیین دادرسی کار بایگانی - کافه حقوق
  • اصلاحیه مواد ۴۸، ۵۰، ۱۱۱ آیین دادرسی کار
  • به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بنا به پیشنهاد مورخ ۳/۹/۱۳۹۳ شورای عالی کار، «مواد ۴۸، ۵۰ و ۱۱۱ آیین دادرسی کار» موضوع مقرره شماره ۶۰۰۵۸ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ منتشره در روزنامه رسمی کشور، به شرح زیر اصلاح و تصویب شد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید