ارتباط با ما
تبلیغات


آیین نامه مجلس خبرگان بایگانی - کافه حقوق
  • همزمان با انتخاب رییس جدید مجلس خبرگان رهبری
    آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری در ۱۰ ماده
  • در نظریات تفسیری شورای نگهبان، هر گونه مسوولیت در تصویب یا نظارت شورای نگهبان بر آرای این مجلس را مغایر با قانون اساسی میداند و به همین سبب، محدوده مصوبات مجلس خبرگان را محدود نموده است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید