ارتباط با ما
تبلیغات


ابزارهای کنترلی بایگانی - کافه حقوق
  • عصایی که قرار بود دستمان را بگیرد!
    مناطق آزاد معبری برای کالای قاچاق/ اشتغالی که در خدمت تولید مولد نیست
  • درزمینه اشتغال نیز، بیشترین فعالیت در مناطق آزاد معطوف به بخش خدمات می‌باشد. استفاده از صنایع سرمایه‌بر که میزان اشتغال‌زایی آن‌ها کم‌تر است، پایین بودن دستمزد برای کارگران عادی ، از عوامل شکست سیاست‌های اشتغال‌زایی در مناطق آزاد می‌باشد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید