ارتباط با ما
ابعاد حقوقی بایگانی - کافه حقوق
  • تحلیل حقوقی
    ابعاد حقوقی ورود نظامیان ترکیه به کشور عراق
  • مطابق اصل تمامیت ارضی ، هیچ دولتی حق ندارد بر ضد تمامیت ارضی دولتی دیگر به زور متوسل شده یا از تهدید و زور استفاده کند. درست است که ، از اصل تمامیت ارضی در اعلامیه اصول حقوق بین الملل سال ١٩٧٠ به عنوان اصل جداگانه یاد نشده است، اما محتوای آن را از تفسیر اصول دیگر می‌توان استنباط کرد و این رویه کاملا به صورت یک اصل لازم الاجرا پذیرفته شده است . بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد اشعار می دارد: کلیه اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری ، یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند کرد .
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید