ارتباط با ما
تبلیغات


ابلاغ آیین نامه منع افزایش نیرو بایگانی - کافه حقوق
  • جهانگیری آیین نامه منع افزایش نیرو را ابلاغ کرد
  • بهادری با بیان اینکه تخصیص بودجه در بخشهای مختلف کشور سبب شده است که ابتدا موضوع حقوق مردم و کارمندان به دلیل فشارهای اجتماعی وسیاسی دراولویت قرار بگیرد گفت: مسائل عمرانی و توسعه کشور در اولویت دوم است.  
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید