ارتباط با ما
تبلیغات


ابن ملجم مرادی بایگانی - کافه حقوق
  • کافه حقوق بررسی میکند:
    قصاص ابن ملجم از دیدگاه حقوق جزای اسلام
  • اسلام در باب قتل عمد سه راه مقرر نموده که اولیاء دم در انتخاب یکی از آنها مخیرند: راه اول- کشتن قاتل- راه دوم- اخذ دیه- راه سوم- عفو و بخشودگی-
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید