ارتباط با ما
تبلیغات


ابوالفضل درویشوند بایگانی - کافه حقوق
  • «محدوده صلاحیت رئیس جمهور نسبت به مسئولیت اجرای قانون اساسی»
  • با توجه به امکانات و قدرت زیاد قوه مجریه، احتمال نقض اصول قانون اساسی توسط این قوه بیشتر از سایر قواست و به همین دلیل نیز قانونگذار اساسی به وظیفه رئیس جمهور در این رابطه تصریح نموده است. رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی در قوه مجریه را بر عهده دارد و مکلف است از تخطی از اصول قانون اساسی و قوانین عادی در قوه مجریه و نهادهای زیر نظر خود جلوگیری نماید.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید