ارتباط با ما
تبلیغات


اتحادیه اورپا بایگانی - کافه حقوق
  • دردسرهای بازنگری قانون اساسی
    اتحادیه اروپا علیه بازنگری قانون اساسی ترکیه
  • طی هفته‌های اخیر اتحادیه اروپا با در پیش گرفتن سیاست‌هایی نظیر لغو میتینگ‌های تبلیغاتی مقامات ترکیه برای رفراندوم قانون اساسی این کشور، مخالفت خود را با تغییر شرایط سیاسی در ترکیه به روشنی نشان داده است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید