ارتباط با ما
تبلیغات


اتحادیه قضایی کشورهای اسلامی بایگانی - کافه حقوق
  • پیگیری مجدد تشکیل اتحادیه قضایی کشورهای اسلامی
  • رییس قوه قضاییه در دیدار با رییس قوه قضاییه قطر بر گسترش مناسبات حقوقی میان کشورهای اسلامی تأکید کرد و گفت: تحکیم مناسبات حقوقی و قضایی ایران و قطر می‌تواند زمینه مناسبی در گسترش روابط حقوقی کشورهای اسلامی و تشکیل اتحادیه حقوقی- قضایی جهان اسلام شود.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید