ارتباط با ما
تبلیغات


اثبات مالکیت بایگانی - کافه حقوق
  • در نشست علمی تخصصی بررسی شد
    خلع ید در حقوق ایران
  • رییس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بیان اینکه برای اقامه دعوای خلع ید باید ارکان این دعوی در نظر گرفته شود و دادگاه نیز مکلف است بر این اساس، به دعوی رسیدگی کند، گفت: همچنین دادگاه باید احراز کند که دعوای خلع ید مربوط به مال غیر منقول است و در مورد اموال منقول، دعوای استرداد مطرح می‌شود.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید