ارتباط با ما
تبلیغات


اجاره نامه بایگانی - کافه حقوق
  • مزایای تنظیم اجاره‌نامه در دفاتر اسناد رسمی
  • یک حقوقدان با اشاره به سابقه قانونگذاری در خصوص لزوم تنظیم قرارداد اجاره به صورت رسمی، گفت: بر اساس مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، قانونگذار طرفین عقد اجاره را مکلف کرده است که انتقال منافع با سند رسمی صورت پذیرد.
  • مزایای تنظیم اجاره‌نامه در دفاتر اسناد رسمی
  • یک حقوقدان با اشاره به سابقه قانونگذاری در خصوص لزوم تنظیم قرارداد اجاره به صورت رسمی، گفت: بر اساس مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، قانونگذار طرفین عقد اجاره را مکلف کرده است که انتقال منافع با سند رسمی صورت پذیرد.
  • معاونت آموزش قوه قضائیه منتشر کرد:
    معرفی کتاب «حقوق شهروندی، امور املاک، عقد و اجاره»
  • در راستای آموزش حقوق به شهروندان گرامی و جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش پرونده های مطروحه در مجتمع های قضایی، مجموعه ۹ جلدی حقوق به زبان ساده با عنوان حقوق شهروندی به صورت موضوعی با عنوان حقوق شهروندی به سبک نو توسط معاونت آموزش قوه قضاییه منتشر گردیده است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید