ارتباط با ما
تبلیغات


اجرانشدن قوانین کشور بایگانی - کافه حقوق
  • بالا بودن خسارات ناشی از اجرا نشدن قوانین در کشور
  • مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی پیشگیری از جرم قوه قضائیه گفت: متأسفانه خسارات ناشی از اجرا نشدن قانون در کشور بالاست این درحالیست که برخی قوانین به لحاظ ماهیت جزو قوانین فاخر و مترقی هستند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید