ارتباط با ما
تبلیغات


اجرای احکام دیوان بین‌المللی دادگستری بایگانی - کافه حقوق
  • اشنایی با فصلنامه های حقوقی:
    شماره ۵۴ دوفصلنامه علمی – پژوهشی «مجله حقوقی بین المللی» منتشر شد
  • با توجه به اهمیت شناخت این فصلنامه ها از سوی اساتید و دانشجویان پژوهشگر حقوقی،کافه حقوق تصمیم دارد فصلنامه های مختلف حقوقی و شرایط ارسال و انتشار مقاله در آن ها را به مخاطبان معرفی کند. باشد که مورد استفاده و راهنمایی اساتید و دانشجویان برتر حقوقی واقع گردد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید