ارتباط با ما
تبلیغات


اجرای ثبت بایگانی - کافه حقوق
  • چگونه می‌توان در مورد چک از طریق اجرای ثبت اقدام کرد؟
  • چک از جمله اسنادی است که قانونگذار توجه ویژه ای نسبت بدان داشته است. این توجه نشات گرفته از کارکرد چک می باشد، چه اینکه همواره سعی بر آن بوده که به عنوان سند جایگزین اسکناس و نیز سند پرداخت مورد استفاده قرار گیرد.
  • نحوه اجرای چک از طریق اجرای ثبت
  • چک از جمله اسنادی است که قانونگذار توجه ویژه‌ای نسبت بدان داشته است. این توجه نشات گرفته از کارکرد چک می باشد، چه اینکه همواره سعی بر آن بوده که به عنوان سند جایگزین اسکناس و نیز سند پرداخت مورد استفاده قرار گیرد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید