ارتباط با ما
تبلیغات


اجرای قوانین آزمایشی بایگانی - کافه حقوق
  • نحوه تعیین مهلت اجرای قوانین آزمایشی در مجلس
  • قانون خوب، قانونی است که دارای استمرار و دوام باشد و از تغییر مداوم در امان باشد؛ هم کارگزاران که مجریان قانون بوده و هم مردم که مخاطب قانون هستند ترجیح می‌دهند تا با قانونی روبرو باشند که دائمی باشند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید