ارتباط با ما
تبلیغات


اجرای محکومیت مالی بایگانی - کافه حقوق
  • کتاب محشای کاربردی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
  • کتاب محشای کاربردی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، کتابی است با زبان ساده و البته با امعان نظر به جنبه‌های عملی اجرای احکام مالی تا نه‌تنها عموم مردم امکان بهره بردن از آن را حاصل نمایند، بلکه دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و سایر اشخاصی که دستی بر آتش دارند نیز امکان استفاده تخصصی از آن را داشته باشند.
  • قانون نحوه اجرای محکومیت‏‌های مالی در نظم حقوق کنونی
  • یکی از موارد مهم و شایع در جامعه، موضوع محکومیت‌های مالی است. در این رابطه کتاب «قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی» تالیف شده که در آن نویسنده هر ماده را با توجه به پیامی که در آن آمده است، تشریح کاربردی کرده است.  
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید