ارتباط با ما
تبلیغات


اجرت نامشروع بایگانی - کافه حقوق
  • خواب جدید تعزیرات برای پزشکان متخلف
  • سازمان تعزیرات حکومتی برنامه جدیدی را با استناد به ماده ۴ قانون تعزیرات در دستور کار قرار داده که بر اساس آن با صورت‌حساب‌های ساختگی، خودارجاعی و اجرت نامشروع پزشکان و مؤسسات پزشکی برخورد می‌شود.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید