ارتباط با ما
تبلیغات


احداث سوله مدیریت بحران بایگانی - کافه حقوق
  • احداث سوله مدیریت بحران در استان‌های بزرگ ضروری است
  • مدیر بحران ستاد کشوری سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اهمیت سوله های مدیریت بحران در وقوع حوادث گفت: در حادثه منا و رسیدگی به اجساد ناشی از آن، سوله مدیریت بحران پزشکی قانونی استان تهران بسیار کارگشا بود، بنابراین لازم است در استان های بزرگ کشور چنین سوله ای راه اندازی شود.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید