ارتباط با ما
تبلیغات


احراز اعسار بایگانی - کافه حقوق
  • تکلیف دادگاه در بررسی و احراز اعسار
  • هرکسی که بدهکار باشد باید دین خود را بپردازد اما وقتی مدیون از پرداخت دین خود، شانه خالی می‌کند، از نظر شرعی و قانونی، می‌توان او را حبس کرد تا مجبور به پرداخت بدهی خود شود
  • تکلیف دادگاه در بررسی و احراز اعسار
  • در دعوای مطالبه مهریه زوجه مکلف به اثبات معسر نبودن زوج خواهد بود، این درحالی است که وی برای اثبات ملائت زوج نیازی به درخواست از دادگاه مبنی بر شناسایی اموال محکومٌ علیه (زوج) نخواهد داشت، چه اینکه خود دادگاه باید راساَ اقدام به شناسایی اموال زوج مدعی اعسار کند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید