ارتباط با ما
تبلیغات


احزاب و انتخابات بایگانی - کافه حقوق
  • احزاب در ایران:
    نقش احزاب در فرآیند انتخابات؛ تأثیرات مثبت و منفی آنها
  • احزاب در دهه­ های اخیر تاثیرات فراوانی را در نحوه شکل گیری نظام های انتخاباتی از خود برجای گذاشته­اند و مبنایی برای تقسیم نظام های انتخاباتی به اکثریتی و تناسبی گردیده­اند. بر این مبنا بررسی تاثیر مثبت و منفی احزاب بر نحوه برگزاری انتخابات و انتخاب مدیران تصمیم ساز و اجرایی و تعیین ساختارهای اجتماعی جوامع ضروری به نظر می­رسد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید