ارتباط با ما
تبلیغات


احمد رهدار بایگانی - کافه حقوق
  • آزادی بیان در اندیشه غرب جایگاه حقوقی نداشته‌است
  • آزادی بیان در اندیشه غرب هیچ گاه حیث حقوقی نداشته و الان هم ندارد و در آینده هم نخواهد داشت. آزادی بیان در دنیای غرب در ساحت حقوق غربی بسته نشده است، بلکه در ساحت سیاست غربی بسته شده است، کلمات را دقیق به کار می برم. توجه کنید نمی گویم در ساحت اندیشه سیاسی غرب بسته شده است. آزادی بیان غربی در ساحت سیاست غرب بسته شده است؛ یعنی دقیقاً امری سیاسی است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید