ارتباط با ما
تبلیغات


احمد وحیدی بایگانی - کافه حقوق
  • انتصاب اعضای جدید شورای روابط خارجی
  • جناب آقای دکتر خرازی نظر به ضرورت تکمیل اعضای شورای راهبردی روابط خارجی، آقایان: دکتر سعید جلیلی، دکتر ابراهیم شیبانی، حسین طارمی، مهدی مصطفوی اهری، سردار احمد وحیدی بعنوان اعضای جدید آن شورا با ریاست جنابعالی منصوب می شوند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید