ارتباط با ما
تبلیغات


احکام کیفری بایگانی - کافه حقوق
  • نحوه اجرای احکام کیفری
  • به مجموع اعمالی که به منظور عمل به حکم دادگاه انجام می‌شود، اجرای احکام می‌گویند.
  • مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام کیفری
  •  گروه حقوقی-آزاده آقاجانی: پس از اینکه بروز جرم از سوی دادگاه اثبات می‌شود و دادگاه برای مجرم، مجازات تعیین می‌کند، این مجازات باید به مرحله اجرا گذاشته شود؛ اجرای احکام کیفری مطابق با قانون برعهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صادر کننده حکم انجام فعالیت می‌کند. اما با این حال، اجرای احکام کیفری از نظر قانون، شرایط خاصی را دارد.
  • دادستان تهران در نشست با پلیس خواستار شد
    توجه به فعالیت مجدد شرکت­‌های هرمی/نظارت بر موسسه­‌های مالی
  • دادستان تهران، عدم انجام وظیفه از سوی متولیان امور اجتماعی را زمینه‌ساز سرریز شدن مشکلات به حوزه قضایی و انتظامی دانست.
  • واخواهی از احکام غیابی در اجرای احکام کیفری بر اساس قانون ۱۳۹۲
  • در تمام جرائم ،به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند ، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد ، دادگاه پس از رسیدگی ، رأی غیابی صادر می کند . در این صورت ، چنانچه رای دادگاه مبتنی بر محکومیت متهم باشد ، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی ،قابل واقعی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است .
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید