ارتباط با ما
تبلیغات


احیای حقوق عامه بایگانی - کافه حقوق
  • عضو حقوقدان شورای نگهبان در یادداشتی مطرح کرد:
    احیای حقوق عمومی با ایجاد معاونتی در قوه قضاییه
  • امروز غالب نظام‌های حقوقی در زمینه حوزه‌های حقوق عمومی، تدابیر ویژه‌ای را برای تامین آزادی‌های مورد نظر برای گسترش عدالت و احیای حقوق عمومی در نظر می‌گیرند، اما در کشور ما به دلایل مشغله‌های موجود کمتر به آن می‌پردازیم.این درحالی است که طبق قانون اساسی، قوه‌ قضاییه مرجع اصلی تامین حقوق عامه است، اما انتظاری که از این قوه برای پاسداری و حمایت از حقوق عمومی و آزادی‌های مشروع وجود دارد، کمتر مورد بحث قرار می‌گیرد.
  • همایش تبیین نقش نظارتی دادستان بر حسن اجرای قوانین و احیای حقوق عامه
  • رئیس دفتر دادستان کل کشور خبرداد: دادستان محترم کل در این همایش دو روزه نقش نظارتی دادستانی کل کشور بر حسن اجرای قوانین و سیاست‌های اجرایی پیش رو را برای دادستان‌های سراسر کشور تبیین خواهد کرد.
مشترک خبرنامه شوید